معرفی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به حول و قوّه الهی و با برخورداری از چهار دپارتمان تخصصی «مطالعات بازار و مناقصات»، «انفورماتیک»، «آموزش و انتشارات»، «حقوق تجاری» و «روابط بین ­الملل»، افتخار یک دهه اطلاع ­رسانی و ارائه مشاوره به بیش از 250 شرکت عضو را داشته و در تلاش است تا با در نظر داشتن ظرفیت­های قابل توجه مهندسی مازاد کشور، فرصت­های مغتنم پیش رو را رصد نموده و در راه رفع موانع تجاری، نقش مؤثری را ایفا نماید.

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که خود را پیشگام تحولی عمیق در رویه‌های صادراتی کشور می­داند، در تلاش است تا با بهره‌گیری از دانش مدیریتی موجود و شناسایی زمینه‌های تخصصی کمتر مورد توجه داخلی که اقبال جهانی دارند، ظرفیت­ های مهندسی مازاد کشور را به عرصۀ رقابت بین­ المللی کشانده و در فرآیند عرضۀ دانش ایرانی به نحوی فراگیر، سهیم باشد.

در این راستا، انجمن، خود را موظف به اجرای برنامه­ هایی می­داند که متضمن ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی، تشکیل کمیته­های تخصصی و همگرایی میان اعضا بوده و به بهبود وضعیت حرفه­ای ایشان بینجامد.

ناگفته پیداست که تعاون و همداستانی اعضای انجمن در جهت تجمیع توانمندی­ ها و همپوشانی فنی فعالیت‌ها، در کنار تعاملی بالنده با دنیای در حال دگرگونی، ما را چنان پرتوان و کارآمد می ­نماید که اگر در هر گوشه از گیتی، تقاضایی برای عمران و سازندگی باشد، بازوان با کفایت کارشناسان خلّاق ایرانی به کار خواهد بود؛ تحقق این مُهم، همچنان که راه را به سوی بی­ نیازی از درآمدهای نفتی، رهنمون خواهد شد، با ایجاد حدود بیست هزار فرصت شغلی در جریان اجرای هر پروژه خارجی، بازار کار داخلی را نیز مستغنی می ­نماید.

برای تحقق آنچه برشمردیم و برای بقاء در دنیای آکنده از تأثیر تکنولوژی های نوظهور، ناگزیر از بازآموزی و توسعه سرمایه­ های انسانی براساس استانداردهای جهانی و به روزرسانی ایده­ ها خواهیم بود؛ تا باشد که به یاری خداوند منّان و تلاش خستگی ­ناپذیر خدمتگزاران شما در انجمن، ضمن کشف فرصت­ها و آینده ­اندیشی و با تلاش برای به فعلیت رساندن توان بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت توسعۀ شاخص ­های فنی و مهندسی کشور، ارتقاء جایگاه فناورانه ایران در منطقه و در سطح بین ­الملل، افزایش بهره ­وری و ضریب توسعه ملی، ایفاگر نقشی مؤثر باشیم.

خانواده بزرگ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، از برآیند دانش و تجربه سالیان و با توجه به مقتضیات ملی و منطقه ­ای و رعایت استانداردهای بین­ المللی، برای تحقق سند چشم­انداز توسعه، آماده مشارکت است. با این امید که ایران آباد، در جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری منطقه قرار گرفته و به عنوان سرزمینی امن، مستقل و مقتدر، از روابطی گسترش یابنده مبتنی بر منافع ملی، اصول حکمت، عزت و مصلحت در تعامل با جهان، برخوردار باشد.