چاپ
دسته: خدمات
بازدید: 7764

اطلاعیه ثبت نام دریافت گواهینامه شغلی

 

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در طی تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضا شد مسئولیت پیگیری و صدور گواهینامه‌های شغلی را بر عهده گرفت. این گواهینامه که برای پرسنل شرکتهای ایرانی‌ صادر می‌شود که برای انجام پروژه‌های خارج از کشور، از مرز خارج می‌گردند واجد مزایایی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند

تبصره 1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند وجهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج از کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد

تبصره 2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه کند."

لازم به ذکر است که مزایای دیگری نیز در همین ارتباط در مذاکرات مطرح شده است که به محض رسمیت یافتن، اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ضمن شرکتها می‌توانند در خصوص مزایا، رأساً از انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران موضوع را پیگیری نمایند

صدور این کارت برای برخی از شرکتهای متقاضی و اجرایی شدن پروسه، می‌توانند با ارسال مدارک مورد نظر به آدرس این انجمن برای تأیید ثبت‌نام‌ها و دریافت کارت، از مزایایی مورد نظر بهره‌مند گردند

لازم به ذکر است که پروسه ثبت نام را شرکتها می‌توانند به انجمن واگذار نمایند که با توجه به الزام مدارک تأییدی به انجمن، سپردن روند ثبت‌نام نیز به انجمن، می‌تواند باعث تسریع در روند کار و تدقیق بیشتر شود

مدارک تأییدی مورد نیاز که الزامیست شرکتها آن را در اختیار انجمن قرار دهند

نامه ای باید از طرف شرکت های متقاضی بابت درخواست گواهینامه شغلی تنظیم و به انجمن تحویل گردد

فرم ثبت نام گواهینامه های شغلی توسط متقاضی تکمیل گردد

مزایای اخذ گواهینامه شغلی :

  1. نیروی کار ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض خروج از کشور حتی طی سفرهای متعدد به کشورهای مندرج در گواهینامه مذکور (حداکثر سه کشور) معاف خواهند بود.
  2. بیمه تامین اجتماعی نیروی کار دارای گواهینامه مذکور قابل قبول خواهد بود.

نحوه صدور گواهینامه های شغلی خارج از کشور

با توجه به تفاهم نامه فیمابین انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی مراحل ثبت نام شرکتهای عضو انجمن جهت دریافت گواهینامه شغلی خارج از کشور کارکنان خود به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

1-شرکتهای متقاضی می توانند جهت تسریع در کار از طریق سایت نسبت به ثبت نام کارکنان خود اقدام و مدارک مشروحه ذیل به پیوست تقاضا نامه شرکت جهت صدور گواهینامه شغلی به انجمن ارسال نمایند.

2- همچنین شرکتهای متقاضی می توانند مدارک مشروحه ذیل را به پیوست تقاضا نامه صدور گواهینامه شغلی به انجمن ارسال نمایند تا توسط کارکنان انجمن در سایت فوق ثبت گردد.

مدارک مورد نیاز

توضیح:

لازم به ذکر است انجمن پس از جمع آوری مدارک نسبت به کنترل و رفع نقص و تائید آنها اقدام و سپس پیگیری های لازم جهت دریافت گواهینامه شغلی در اسرع وقت بعمل آید

دریافت فرم درخواست صدور گواهینامه شغلی